Licence

ISO 14001:2015
Sistem menadžmenta
životnom sredinom

ISO 14001:2015
Environmental
Management Systems

ISO 27001:2013
Sistem menadžmenta
bezbednosti informacija

GKSR
-0322-IC2

GKSR-0322-QC+
2015 – SRB

ISO 9001:2015
Quality Management Systems

Licenca za firmu
LT2 PLANIRANJE

LICENCA za firmu LT2
PROJEKTOVANJE I NADZOR

LICENCA za firmu LT2
PROJEKTOVANJE I NADZOR

LICENCA za firmu LT3
MONTAŽA

LICENCA za firmu
LF1 POSLOVA FTZ U P L I N K

Licenca za firmu
RIZIK