Uplink Security

Uplink Security Services d.o.o je preduzeće osnovano 2005. godine sa mešovitim srpsko-američkim kapitalom. Osnovna želja osnivača je da na ovdašnjem tržištu, primenom bogatog iskustva iz menadžmenta stečenog u SAD, upotpuni ponudu iz oblasti usluga obezbeđenja. Koncepti i rešenja preneti iz SAD, kvalitetan izbor kadrova, kao i njihova konstantna obuka stvaraju čvrstu osnovu za postizanje visokog kvaliteta usluga.

Pored primarne orjentisanosti na usluge alarm monitoringa i video monitoringa, stvorena je i kvalitetna osnova za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja i pratnje novca. Visok kvalitet naših usluga postižemo neprestanom edukacijom i specijalizacijom u svim domenima naše struke, sve u skladu sa potrebama klijenata. U obuci kadrova i samoj organizaciji kompanije izdvajaju se tri oblasti:

Home security – Nudimo rešenja u vezi sa obezbeđenjem stambenog prostora;

Small Business & Retial – Nudimo rešenja u vezi sa obezbeđenjem maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, zanatskih radionica, kao i objekata namenjenih za raznovrsne uslužne delatnosti;

Large Business & Industrial – Nudimo rešenja u vezi sa obezbeđenjem velikih poslovnih sistema.

Pored permanentnog usavršavanja kadrova i praćenja svetskih trendova u domenu tehničkog obezbeđenja sa ponosom ističemo da smo jedna od retkih kompanija u Srbiji koja može da se pohvali uspešnim nastupom i prisustvom na inostranom tržištu.

Od 2008. godine Uplink Security Services d.o.o bio je angažovan na nekoliko velikih i značajnih projekata u Ekvatorijalnoj Gvineji (zapadna Afrika). Za potrebe investitora na objektima: CCEI bank G.E. – Malabo; Poslovno- stambeni kompleks Venus – Malabo; Europ Car – predstavništvo Malabo; Lufthansa – predstavništvo Malabo; BGFI bank Malabo.

Projektovali smo:

Isprojektovali smo, isporučili, instalirali i pustili u rad sisteme tehničkog obezbeđenja kao što su:

  • Sistem video nadzora CCTV (Mobotix, Axis)
  • Sistem detekcije i dojeve požara ( Labor Straus Technik)
  • Protivprovalni sitem (Paradox)
  • Sistem kontrole pristupa (Haffele i Protege)
  • Interfonski sistem (Bitron)
  • Sistem satelitske televizije (komponente Triax)
  • Informacioni sistem (Cisco, Neatgear)
  • Sistem integracije (ICT)

Trenutno smo u završnim pregovorima oko angažovanja projekta Malabo „AirPort City“. O kakvom projektu je reč možete pogledati u ovoj video prezentaciji: