•   Blog / Novosti

Akt o proceni rizika

UPLINK Security Services d.o.o.

Uplink Security Services d.o.o.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Akt o proceni rizika

Prema zakonu o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) u obavezi ste da posedujete Akt o proceni rizika.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Procena rizika za cilj ima prevenciju kroz upravljanje rizicima. Sam dokument (Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja) sadrži i niz mera čija primena umanjuje ili neutrališe rizike u potpunosti.

Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom.

UPLINK SECURITY SERVICES D.O.O. poseduje licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Uslugu procene rizika i izrade Akta o proceni rizikapružamo timom visoko kvalifikovanog kadra u našim redovima

Uvek spremni da Vas posavetujemo i odgovorimo na sve vaša nedoumice i pitanja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, budite slobodni i pozovite nas, pošaljite upit putem kontakt forme ili pošaljite zahtev za ponudu.

Na Vaš zahtev, mi dolazimo na lice mesta, procenjujemo realne potrebe za obezbeđenjem Vašeg objekta i pronalazimo najoptimalnija bezbednosna rešenja – bez ikakve naknade.

SISTEMI & PARTNERI

Prijavite se na naš Newsletter kako bi ste dobijali novosti od nas.

Saznajte prvi za najnovije prozivode i usluge koje imamo u našoj ponudi, kao i dodatne podogdnosti koje nudimo.
Zahtev za ponudu