Kontrola pristupa

Za kontrolu pristupa UPLINK koristi brendove PARADOX, MTC, CDVI, ZKTeco i Soyal.

Kontrola pristupa omogućava poslodavcima da putem RF kartica, privezaka ili preko biometrijskih sistema za očitavanje kontrolišu pristup svojih zaposlenih i vrše evidenciju radnog vremena.

UPLINK raspolaže širokim asortimanom bezkontaktnih čitača kartica, kao i sa više vrsta aplikacija za obradu podataka skladištenih u čitaču.

Naša kompanija posebno ističe prednosti kontrole sigurnosnog sistema po principu “sve u jednom” putem tzv. INNER RANGE-a. INNER RANGE omogućuje povezivanje sistema za kontrolu pristupa najpre sa sistemom video nadzora, a zatim i sa alarmnim sistemom, pri čemu će se na ekranu u određenom trenutku obaviti neka od unapred zadatih situacija.

Sistem kontrole pristupa disciplinski stimuliše zaposlene, omogućava automatizaciju obračuna radnog vremena i onemogućuje ulaz neovlašćenih lica u određene prostorije.

Kada je reč o izboru najadekvatnijeg sistema kontrole pristupa za Vaš objekat, naši stručnjaci za bezbednost stoje Vam na raspolaganju i vrše besplatnu procenu Vašeg objekta uz sačinjavanje najbolje ponude.